Fundusze Europejskie

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, wszelkie sektory gospodarki wspierane są w ramach działających funduszy europejskich, z których można pozyskać środki na finansowanie różnych projektów. Aktualnie funkcjonują trzy fundusze: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Każdy z nich skierowany jest do innej grupy społecznej i dotyczy innych dziedzin gospodarki.

kongres europejski

Z funduszy europejskich skorzystać może właściwie każdy. Unijne dotacje mogę być wykorzystywane przez mikroprzedsiębiorstwa, korporacje, fundacje, samorządy i organizacje. Głównym celem działania funduszy europejskich jest wyrównanie szans w regionach o gorszej kondycji gospodarczej. Kolejne cele to wyrównanie szans na rynku pracy, rozwój turystyki i kultury regionalnej. Ponadto środki unijne wykorzystywane są przy tworzeniu nowych miejsc pracy, działalności na rzecz integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego.