Program Innowacyjna Gospodarka

Skomentuj
Share

Unijne dotacje można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który realizowany jest w latach 2007-2013. Projekt programu został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wchodzi w skład sześciu innych programów krajowych, działających jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Program powstał, by spełnić założenia tzw. Strategii Lizbońskiej. W dokumencie zostały opisane cele, jakie należy w ciągu pięciu lat wypełnić, by wzmocnić pozycję gospodarczą Polski.

flaga europy

Najważniejszych zadaniami Programu IG jest zachęcanie do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązanych przez polskich przedsiębiorców oraz pobudzenie zainteresowania polskimi produktami na międzynarodowym rynku. Poprowadzi to do zwiększania liczby miejsc pracy i spadku wysokiego wskaźnika bezrobocia. IG ma na celu również rozwijanie polskiej nauki i wyrównania poziomu edukacji z innymi państwami.

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ma zachęcić do wdrażania projektów innowacyjnych na różnych płaszczyznach, np. technologicznej lub organizacyjnej. Dofinansowanie na jego realizacje to maksymalnie 85 proc. wszystkich kosztów, dlatego niezbędne jest posiadanie własnego kapitału.

Z unijnych środków mogą skorzystać różne podmioty, np. prywatne korporacje, ośrodku administracji publicznej, organizacje pozarządowe, itd. Wśród beneficjentów programu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na działalność PO IG przeznaczono 10 186 030 644 Euro. Program funkcjonuje w oparciu o 9 osi priorytetowych: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Infrastruktura, Kapitał dla innowacji, Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Dyfuzja innowacji, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz Pomoc techniczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.