Kategoria: Unijne Programy Operacyjne

flaga europy

Program Kapitał Ludzki

Wyróżnia się trzy podstawowe Fundusze Europejskie, z których jeszcze w tym roku można pozyskać środki finansowe. Jednym z nich Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w skrócie POKL. Funkcjonuje on od 2007 roku i daje szanse na zdobycie pieniędzy przez różne podmioty, ...

Program Innowacyjna Gospodarka

Unijne dotacje można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który realizowany jest w latach 2007-2013. Projekt programu został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wchodzi w skład sześciu innych programów krajowych, działających jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Program powstał, ...

Program Rozwój Polski Wschodniej

Jednym z programów unijnych, którego okres obowiązywania wyznaczono na lata 2007-2013 jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Jego najważniejszym celem jest pomoc najsłabiej rozwiniętej części Polski. Pięć wschodnich województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, kiedy Polska wstępowała w szeregi Wspólnoty, ...

Program Infrastruktura i Środowisko

Jednym ze sposobów na pozyskanie unijnych dotacji jest skorzystanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 7 maja 2007 roku i jego zadaniem jest realizacja określonych celów, które mają przyczynić się do polepszenia sytuacji w ...