Program Infrastruktura i Środowisko

Skomentuj
Share

Jednym ze sposobów na pozyskanie unijnych dotacji jest skorzystanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 7 maja 2007 roku i jego zadaniem jest realizacja określonych celów, które mają przyczynić się do polepszenia sytuacji w Polsce w najważniejszych sektorach gospodarki, czyli transporcie, ochronie środowiska, energetyce, kulturze i ochronie zdrowia. Program Infrastruktura i Środowisko realizowany jest w latach 2007-2013, na ten pogram przeznaczono 37 565 295 193 euro.

angela merkelangela merkel

Program Infrastruktura i Środowisko ma kilka fundamentalnych celów. Jednym z nich jest budowa odpowiedniej infrastruktury, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju oraz nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu. Ponadto z tego programu datacje w dużym stopniu przeznaczane są też na budowę nowych sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz tworzenie alternatywnych form transportu. Równie istotnym celem jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii. Program Infrastruktura i Środowisko ma przyczynić się również do promocji polskiej kultury, zakładania nowych ośrodków akademickich (zwłaszcza specjalizujących się w nowych technologiach) oraz dbania o odpowiedni poziom dostępu do opieki medycznej.

Nadzór nad funkcjonowaniem PO Infrastruktura i Środowisko pełni Instytucja Zarządzająca, której zadaniem jest kontrolowanie efektywności oraz poziomu wdrażania programu w poszczególnych podmiotach. Program może być realizowany przez instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa oraz samorządy. Raporty i roczne sprawozdania z działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca kieruje bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wśród beneficjantów Programu Infrastruktura i Środowisko jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.