Jak napisać wniosek o dotację unijną?

3 komentarze
Share
kongres europejski

Wielu z nas słyszało o możliwości skorzystania z dofinansowania różnych działań w ramach programów unijnych, lecz niewielu z nas wie, jak prawidłowo napisać wniosek o tego rodzaju dotację unijną.

Sam wniosek stanowi zapis projektu, który jest podstawą do ewentualnego dofinansowania. Dlatego też zanim przejdziemy do pisania wniosku powinniśmy zastanowić się co tak naprawdę chcemy osiągnąć i jaki pomysł chcemy wdrożyć dzięki pieniądzom z UE. Równie istotne jest sprawdzenie w ramach jakiego programu unijnego będzie można zrealizować daną inwestycję. Albowiem tylko ten wnioskodawca oraz projekt, którzy spełnią wszystkie wytyczne kryteria danego programu EU mają szanse na uzyskanie dotacji. Należy pamiętać także o terminowym złożeniu wniosku. Jeśli data jego ostatecznego złożenia jest zbyt bliska, lepiej jest poczekać na kolejny nabór, gdyż musimy uwzględnić konieczność skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów i załączników.

Warto poszukać w internecie wzorów wniosków oraz biznesplanów (wraz z instrukcjami do ich wypełniania). Najczęściej można je znaleźć na stronach internetowych dotyczących wybranego programu unijnego. Nie ma jednego wzoru formularza. Ich części  różnią się w zależności od rodzaju programu operacyjnego czy kategorii do jakiej należy beneficjent.

Na co zwracać uwagę przy pisaniu wniosku o dotację z Unii Europejskiej?

Przede wszystkim na sam sposób formułowania treści wniosku. Ciekawie i konkretnie opisany projekt, podkreślający przy tym cele przedsięwzięcia  na pewno zdobędzie wysoką ilość punktów. Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie założenia planowanej inwestycji, a także planowany sposób inwestowania i spodziewane rezultaty wdrożenia projektu były realne oraz zgodne z prawdą. Sprawdźmy również wszystkie dokumenty, załączniki oraz to, czy nie brakuje jakiegoś podpisu lub pieczątki.

Innym istotnym elementem przy próbie uzyskania wsparcia z UE jest posiadanie wkładu własnego. Przed przystąpieniem do tworzenia wniosku warto przeanalizować własne możliwości finansowe.

Jakie są główne elementy wniosku?

 • tytuł projektu (zwięzły i odnoszący się do zaplanowanych działań),
 • dane przyszłego beneficjenta (wnioskodawcy),
 • lokalizacja inwestycji,
 • szczegółowy opis projektu,
 • harmonogram realizacji inwestycji,
 • stan przygotowania projektu do realizacji (np. zezwolenia, koncesje, dokumentacja techniczna, itp.),
 • cele danego projektu, które zawsze muszą być zgodne i odpowiednie do celów wybranego programu, priorytetu, działania,
 • koszty i źródła finansowania (jednolita waluta – najlepiej polski złoty),
 • korzyści z realizacji projektu,
 • trwałość inwestycji,
 • matryca logiczna (opisanie aspektów projektu przy pomocy wskaźników),
 • studium wykonalności (analiza finansowa, ekonomiczna i prawna),
 • szczegółowy biznesplan (cel: wskazanie celów projektu, sposobów ich osiągnięcia i spodziewanych efektów),
 • ewentualnie: wpływ projektu na środowisko

Wszystkie powyższe pola muszą być dokładnie wypełnione w programie internetowym Generator Wniosku.

Po przygotowaniu wniosku i załączników o dofinansowanie z Unii Europejskiej należy podpisać dokumentację i jeszcze raz sprawdzić jej kompletność oraz zgodność z wytycznymi. Wniosek składamy w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. Do częstych błędów należy niezgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej z tą podaną elektronicznie. Przed złożeniem wniosku o dotację zawsze sprawdzajmy czy te sumy są zgodne.

Dotacje unijne przyznawane są w ramach następujących programów operacyjnych:

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka
 3. Program Infrastruktura i Środowisko
 4. Regionalne Programy Operacyjne
 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

3 odpowiedzi na „Jak napisać wniosek o dotację unijną?

 1. qbaszel pisze:

  Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dotacji na start nowej firmy ?

 2. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.