Jak otrzymać dotację unijną?

Skomentuj
Share

Jeśli masz pomysł na założenie własnej działalności, ale nie wiesz jak go zrealizować czy też nie masz środków na jego realizację, możesz skorzystać z dotacji europejskiej. Fundusze UE mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach, co umożliwia zyskanie ogromnej szansy przez potencjalnych beneficjentów.

Jak krok po kroku starać się o dotację unijną?

  • Mieć dobry pomysł oraz jego właściwe uzasadnienie. Należy wiedzieć, co i gdzie chce się zrobić, a potem określić, jakie pozytywy może przynieść dana inwestycja.
  • Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego Programu a wraz z nim działań odpowiadających potrzebom danego potencjalnego beneficjenta. Warto zajrzeć na wyszukiwarkę dotacji, znajdującej się w Poradniku Beneficjenta – aplikacji dostępnej na portalu funduszy europejskich. Po podaniu kilku odpowiedzi można dowiedzieć się, który program unijny najbardziej pasuje do naszych oczekiwać i zamierzeń.
  • Następnie należy udać się do instytucji przeprowadzającej konkurs na dotację unijną i zorientować się, jakie są terminy naboru wniosków. Warto przedtem zapoznać się z dokumentacją danego programu w celu prawidłowej aplikacji konkursowej.
  • Potem można już przejść do przygotowania wniosku o dofinansowanie, a także gromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Instrukcje wypełnienia tego rodzaju wniosków oraz dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację z UE można znaleźć na stronach internetowych instytucji prowadzących nabór. Pamiętajmy o dołączaniu wszelkich obowiązujących załączników (w tym np. biznesplanu czy harmonogramu realizacji projektu). Wnioski o unijne dofinansowanie przygotowujemy w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.
  • W następnej kolejności należy złożyć wniosek aplikacyjny o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w wyznaczonym terminie do instytucji zajmującej się ich przyjmowaniem.
  • Na końcu zostaje nam już tylko czekać na rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego. Musi on spełniać szereg kryteriów formalnych i zostać pozytywnie oceniony merytorycznie. Wyróżnia się 3 etapy sprawdzania:
  • sprawdzanie treści projektu oraz tego, w jakim stopniu realizuje on cele zawarte w danym programie unijnym,
  • ocenia się wykonalność projektu – czy wybrany potencjalny beneficjent jest w stanie zrealizować zaplanowaną przez siebie inwestycję,
  • zbadanie zgodności złożonego wniosku z merytorycznymi wymogami programu.

Wnioski mogą być oceniane w terminie nawet do trzech miesięcy. Jeżeli dany wniosek aplikacyjny zostanie umieszczony w puli projektów z najwyższą ilością punktów, wówczas należy już tylko czekać na podpisanie umowy o dofinansowanie.

flagi europy

Pamiętajmy o tym, aby nie zakładać firmy przed złożeniem wniosku o dotację. Przez taki błąd możemy stracić możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji z UE na własną działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.